TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

VARSINAINEN TOIMINTA
Yhdistyksen 38. toimintavuonna kehitetään yhdistyksen toimintaa, tehdään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa sekä pidetään aktiivisesti yhteyttä liittoon ja yhdistyskummiimme.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.
Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.
Osallistutaan Suomen Yrittäjänaisten (SYN) liittokokouksiin.

EDUN VALVONTA
Naisyrittäjän näkökulmaa painottaen tehdään paikallistasolla edunvalvontatyötä yhdessä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa osallistumalla kaupungin johtavien virkamiesten/luottamushenkilöiden ja elinkeinoelämän edustajien yhteisiin kuukausipalavereihin.

JÄSENHUOLTO
Tavoitteena on jäsenmäärän kasvu.
Jäseniltoja pidetään kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkuukausia.
Verkostoitumista tuetaan virkistystoiminnan muodossa.
Valitaan Loimaan talousalueen vuoden Yrittäjänainen
Muistetaan stipendillä Loimaan ammatti- ja aikuisopistosta valmistuvaa naisoppilasta.

TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA
Jäsentiedotteet (2-4 vuodessa) toimitetaan jäsenillle pääsääntöisesti sähköpostitse. Yhdistyksellä on omat www-sivut ositteessa loimaanyrittajanaiset.fi.
Ilmoittelussa käytetään Loimaan Lehteä ja lehdistöön kohdistuvaa tiedotustoimintaa ylläpidetään reaaliajassa paikallistasolla.

VARAINHANKINTA
Liiton keräämät ja yhdistykselle tilittämät jäsenmaksut ovat yhdistyksen virallisen toiminnan perusta.
Järjestetään Nuortenkauppiaiden markkinat, Naisten Suvitori sekä Wanhanajan 24. Joulumarkkinat.